Druk a1

Druk a1

Druk a1

Druk A1 jest odpowiednim sposobem na obejście prawa a także staje się z dnia na dzień coraz bardziej nagminny. Można mówić o aktywności gospodarczej prowadzonej w Polsce ale także równoczesnej pracy za granicą. Druk A1 jest zaświadczeniem o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, który stosuje się do osób uprawnionych. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej. Jeżeli na podstawie druku A1 okaże się, że pracownik musi spłacać składki na ubezpieczenie na terenie Unii Europejskiej, w owym czasie należy wyrejestrować daną osobę z Polski i przekazywać je do danego ubezpieczenia na obszarze UE. Zaświadczenie A1 certyfikowane jest zawsze przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy podlegają polskiemu ustawodawstwu w obrębie zabezpieczenia społecznego na mocy nakazów rozporządzenia 883/2004. W katalogu wyszczególnionych osób znajdują się również osoby, które przeważnie wykonują działalność jako osoby pracujące na swój osobisty rachunek w państwie członkowskim, ale równolegle udają się w celu realizacji takiej samej pracy w innym z państw członkowskich. W celu pobrania druku A1 występuje do ZUS-u pracodawca z naszego kraju. Druk A1 przedstawiany jest zawsze na daną rodzinę, a w wypadku zmiany lokalizacji zlecenia konieczne jest wnioskowanie o następny druk. Optymalny okres delegowania do pracy w innym kraju nie może przerosnąć dwóch lat. Konieczna w takim wypadku jest przerwa, która niemniej jednak nie może być krótsza aniżeli 2 miesiące. Po tym okresie czasu da się wyjechać kolejny raz. Wymogiem otrzymania potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w naszym kraju przez trzydzieści dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy do innego kraju.